Menu

Bliv medlem/Kontingent og klubbens vedtægter

image

Læs klubbens vedtægter  her

Al kontakt via mail til info@hvb-fodbold.dk

Indmeldelse

Ønsker du at blive medlem af HVB så meldes du ind via dette link:  http://www.hvb-fodbold.dk/om-hvb/indmeldelse/

Her finder du den årgang, som du skal meldes ind og så udfylder du de data der skal udfyldes.  Skal der indhentes spillerlicens fra anden klub så angiv også dette i dataoplysningerne.

Dernæst får du brugernavn og kode til mit dbu, som automatisk sendes via mail fra DBU systemet. 

 

Udmeldelse

Hvis du ønsker udmeldelse skal dette ske inden 30. juni eller 31. december for at undgå kontingentbetaling for det efterfølgende halvår

Dette er vedtægtsbestemt. Udmeldelse sker KUN skrifteligt til ovenstående mail, ellers er udmeldelsen ikke godkendt.

Du kan ikke stå om passiv medlem og dernæst udmeldes. Her skal du først have været aktiv med mindre at der foreligger en aftale på et langt sygdom eller skadesforløb. 

 

Spillerlicens

Spillerlicenser kører i dag kun elektronisk. Det sker via DBU klubsystemet. Ny klub kan anmode om spillelicens ved udmeldelse, men vil blive afvist automatisk, såfremt at man er i kontingentrestance også jf. ovenstående under udmeldelse.

 

Kontingent

pr. 1. juli 2018

Satser:

Fodbold for sjov (2-4 år)

Gratis

Indslusningen/Børn
700 kroner halvårligt

Ungdom
800 kroner halvårligt

Senior
750 kroner halvårligt

Oldgirls, Old Boys, Old Star, Old Masters, Veteraner, Super Veteraner 
700 kroner halvårligt

Passive medlemmer
150 kroner halvårligt

Efterskolekontingent
200 kroner halvårligt

Betalingsfristerne i 2018 vil for 1. halvår være 1. februar 2016 og for 2. halvår vil det være 1. august 2018

Fremover vil udskrivning af rykkere blive pålagt rykkergebyr. 1 rykker kr. 100. 2. rykker kr. 200. Herefter udmelding. Kontingentrestancen opretholdes og spillercertifikat vil IKKE blive udstedt før at kontingentrestancen er indbetalt.

Desuden vil det blive pointeret overfor spillere og trænere, at medlemmer i kontingentrestance ikke må repræsentere klubben til træning, stævner og kampe.

Der sendes ikke kontingentopkrævning ud men du skal sørge for at indbetale manuelt til bank:
* Indbetale kontingent via din netbank på klubbens bankkonto i
   Sparekassen Sjælland regnr. 0525   konto 0000318408

* Skrive dit navn og årgang som indbetaler

 

På generalforsamlingen 29. januar 2018 blev det besluttet at kontingentsatser stiger med virkning fra opkrævningen fra 2. halvår 2018

Kontingentet stiger for samtlige medlemmer